شرح خدمات

حمایت همه جانبه از اعضاء سندیکا و تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات و هدایت مازاد تولید به بازارهای صادراتی از طریق همگرایی و اتحاد همکاران و تلاش در جهت توسعه صادرات و اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات.
 

 

مطالعه بیشتر

اعضاء سندیکا

در سال های گذشته سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران همواره در جهت بهبود وضعیت و شرایط تامین کنندگان و تولید کنندگان تلاش چشمگیری نموده و خدمات گوناگونی را در جهت پیشبرد اهداف خود در صنعت سلولزی اعم ازکاغذ و مقوا و تیشو و دستمال کاغذی و دیگر تولیدات وابسته به این صنعت انجام داده است.
 

مطالعه بیشتر

 نشریات

سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران در راستای اهداف اطلاع رسانی خود در قالب انتشار یک فصلنامه تخصصی مکتوب با نام «صنعت سبز سلولز» از مدتها قبل نسبت به تکمیل تر شدن راههای ارتباطی با همه فعالین و دست اندرکاران و ذینفعان صنعت سلولزی کشور و علی الخصوص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاغذ و مقوای کشور اقدام نموده است.

مطالعه بیشتر

سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

به منظور ساماندهی امور مربوط به صنعت تولید کاغذو مقوا و همچنین حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و استفاده و نیز انتقال تجربیات علمی عملی دست اندرکاران این صنعت و به روز نمودن آن برای دستیابی به اهداف قانونی توسعه در کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضوتشکل تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع و معدن وکشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطابق با قوانین تشکیل گردیده است.

مطالعه بیشتر

آخرین اخبارآرشیو