05

می 5, 2019

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا : تخصیص ارزدولتی برای واردات کاغذ اشتباه است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران: تخصیص ارزدولتی برای واردات کاغذ اشتباه است رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بابیان اینکه دولت ها و در مقاطعی مصرف کننده […]