20

می 20, 2019

برگزاری مراسم افطاری سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

مراسم ضیافت افطار سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار گردید.در این مراسم میزبان خانواده بزرگ صنعت […]