18

ژوئن 18, 2019

اتمام مراحل تدوین استاندارد کاغذ باطله

آخرین جلسه کمیته کارگروه تدوین استاندارد کاغذ باطله در روز سه شنبه مورخ 28 خردادماه 98 به میزبانی و در محل شرکت معظم پیشگامان صنعت کاغذ […]