26

ژوئن 26, 2019

کسب عنوان “واحد برتر قابل تقدیر در زمینه سازگاری با کم آبی” توسط شرکت کاغذکار کسری

کسب عنوان “واحد برتر قابل تقدیر در زمینه سازگاری با کم آبی “ و دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو را به مدیریت محترم و […]