جولای

جولای 30, 2019

صورتجلسه بررسی مشکلات واردات آخال و تسهیل در ورود آن به میزبانی وزارت صمت

جولای 20, 2019

انتخاب سندیکای کاغذ بعنوان عضو ثابت کمیسیون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید

جولای 14, 2019

صورتجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با موضوع واردات کاغذ باطله

صورتجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با موضوع واردات کاغذ باطله تاریخ ۲۲ تیر 1398 درمحل دبیرخانه ستاد پس از بحث و تبادل […]
جولای 10, 2019

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در روز چهارشنبه مورخ 98/4/19  محل اتاق بازرگانی ایران با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. اهم […]