10

جولای 10, 2019

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در روز چهارشنبه مورخ 98/4/19  محل اتاق بازرگانی ایران با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. اهم […]