سپتامبر

سپتامبر 14, 2019

برگزاری پاویون اختصاصی کاغذ و مقوای ایران همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهرآفتاب تهران

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران، همچون سال های گذشته ضمن حمایت از برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهرآفتاب تهران، حضور فعالی دراین رویداد خواهد […]