دسامبر

دسامبر 15, 2019

میزبانی هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ ومقوای ایران از هیئت مدیره انجمن ورق و کارتن

در تاریخ ۲۳ آذر 1398 هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ ومقوای ایران میزبان هیئت مدیره انجمن ورق و کارتن بودند. در این ضیافت نهار علاوه بر بحث […]
دسامبر 3, 2019

حضور پررنگ سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی آذرماه 1398

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران همچون سالهای گذشته حضور پررنگی در بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی در آذرماه 1398 در محل نمایشگاههای […]
دسامبر 3, 2019

برگزاری هم اندیشی تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در نمایشگاه چاپ و بسته بندی آذرماه 1398

هم اندیشی تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در نمایشگاه چاپ و بسته بندی در مورخ 98/9/10 در محل تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی برگزار گردید.در این […]