فوریه

فوریه 23, 2020

برآورد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از وضعیت صنعت در سال 99

برآورد رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از وضعیت صنعت در سال 99 دکتر ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است: با سیاست محدودیت واردات […]
فوریه 17, 2020

بازدید اعضا سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا و همچنین هیئت مدیره محترم از شرکت صنایع کاغذسازی کاوه

بازدید اعضا سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا و همچنین هیئت مدیره محترم از شرکت صنایع کاغذسازی کاوه پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص دعوت مدیریت […]
فوریه 2, 2020

بازدید اعضای هیئت مدیره سندیکا از مجموعه معظم ماموت

در روز چهارشنبه مورخ ۲ بهمن ماه سال جاری هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به همراه اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی از مجموعه […]