02

فوریه 2, 2020

بازدید اعضای هیئت مدیره سندیکا از مجموعه معظم ماموت

در روز چهارشنبه مورخ ۲ بهمن ماه سال جاری هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به همراه اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی از مجموعه […]