اخبار

ژوئن 16, 2019

ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا: تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است

ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا: تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است/ کاغذهای وارداتی با ارز دولتی به عراق و افغانستان […]
ژوئن 3, 2019

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی

اطلاعیه آموزشی قابل توجه اعضای محترم سندیکای کاغذومقوای ایران سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در نظر دارد در راستای برنامه های آموزشی سالیانه خود و […]
می 29, 2019

فراخوان – قابل توجه کلیه همکاران گرامی

فراخوان قابل توجه کلیه همکاران گرامی نظر به وضعیت بحرانی و کمبود کاغذباطله و نارسایی در جمع آوری آخال داخلی و همچنین افت کیفیت آخال موجود […]
می 25, 2019

تمدید زمان دریافت فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند زمان دریافت فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن تا تاریخ 98/3/5 تمدید گردید .