مصاحبه

آگوست 10, 2018

مدیریت مصرف برق در کشور

مناظره تلویزیونی با موضوع: مشکلات قطعی برق برای واحدهای تولیدی با حضور: دکتر روغنی، مسولین وزارت نیرو و صنایع و فعالان و کارشناسان صنعتی تاریخ: جمعه […]
ژوئن 24, 2018

گفت وگو با دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی برای حذف تعرفه

گفت وگو با دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق و رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا درخصوص نامه وزیر صنعت به معاون اول رئیس […]
ژوئن 17, 2018

نرخ ارز بر قیمت کاغذ روزنامه

گفت وگو با دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا درخصوص تاثیر نرخ ارز بر قیمت کاغذ روزنامه
ژوئن 17, 2018

نشست خبری با حضور دکتر روغنی و دکتر امیدی

نشست خبری با حضور دکتر روغنی در خصوص وضعیت کاغذ و آینده آن و دکتر امیدی در خصوص اولین نمایشگاه کاغذ و مقوا در ایران