برگزاری دوره آموزشی

اکتبر 9, 2019

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های تولید پاک در صنعت کاغذسازی

پیرو سیاست های آموزشی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران و همچنین در راستای افزایش کیفیت واحدهای تولیدی ، کارگاه آموزشی استراتژی های تولید پاک […]
ژوئن 2, 2019

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی

اطلاعیه آموزشی قابل توجه اعضای محترم سندیکای کاغذومقوای ایران سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در نظر دارد در راستای برنامه های آموزشی سالیانه خود و […]