سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

اکتبر 9, 2019

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی بازارو قیمت های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی به میزبانی سندیکا

مطابق اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص برگزاری جلسات عمومی مشورت و هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی اعضا سندیکا جهت نیل به اهداف […]
اکتبر 9, 2019

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های تولید پاک در صنعت کاغذسازی

پیرو سیاست های آموزشی سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران و همچنین در راستای افزایش کیفیت واحدهای تولیدی ، کارگاه آموزشی استراتژی های تولید پاک […]
آگوست 25, 2019

بیانیه سندیکا در خصوص جلسه با وزارت صمت برای صادرات کاغذ

باسلام خدمت تمامی همکاران ، اعضا و تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران روز گذشته جلسه ای در محل وزارت صمت تشکیل گردید.موضوع جلسه درخواست تعدادی از […]
آگوست 14, 2019

دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی راهبران توسعه برگزار شد.

دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی راهبران توسعه با حضور تشکل های رسمی مورد تایید اتاق بازرگانی ایران از جمله سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای […]