آئین نامه اجرائی تبصره(۲)ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

                                                                                        آئین نامه اجرائی تبصره(۲)ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی 

                                                                                                                                                                                                                                               جهت دستیابی به متن آئین نامه و مطالعه بیشتر لطفا بروی لینک آبی زیر کلیک کنید.

 

ادغام و یکپارچه سازی تشکل ها