ابلاغیه اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

قابل توجه اعضای محترم سندیکا / دست اندرکاران محترم صنعت سلولزی کشور

جداول و ضمائم مربوط به اصلاحات کتاب مقررات صادرات و واردات در دفتر سندیکا موجود است.جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر سندیکا تماس حاصل فرمایید.