بازدید مدیرکل صنایع سلولزی و نساجی وزارت صمت از شرکت پوشش کاغذ البرز و تهران پیوند

بازدید مدیرکل محترم صنایع سلولزی و نساجی وزارت صمت، سرکار خانم محرابی از شرکت پوشش کاغذ البرز و تهران پیوند

بازدید مدیرکل محترم صنایع سلولزی و نساجی وزارت صمت، سرکار خانم محرابی و هیات همراه با همت و هماهنگی سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از خطوط تولید شرکت پوشش کاغذ البرز و شرکت تهران پیوند ( لازم به ذکر است این دو شرکت بخش عمده ای از نیاز کشور به کاغذ کاربن لس را تامین می کنند.) این بازدید مقدمه ای بر حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان در زمینه های تولید و صادرات توسط سندیکا می باشد.