بازدید مدیرکل محترم صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت و هیئت همراه ، از مجموعه های کاغذ شوشتر ، کاغذ پارس و پارس طبیعت سلولز

بازدید مدیرکل محترم صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت و هیئت همراه ، از مجموعه های کاغذ شوشتر ، کاغذ پارس و پارس طبیعت سلولز در روز دوشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید . شایان ذکر است در این بازدید جناب آقای دکتر روغنی و همچنین دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران ایشان را همراهی کردند .