برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳

ریاست جمهوری

برنامه عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۳ برای تحقق شعار سال رونمایی شد.برای رویت این برنامه لطفا بر روی لینک زیر فشار کلیک نمایید : 

برنامه عملیاتی جهت تحقق شعار سال