برگزاری دوره بازآموزی شیوه نامه آخال

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

                                                 اعضا محترم سندیکا /تولیدکنندگان ارجمند کاغذ و مقوای کشور

پیرو موارد مطروحه در جلسه عمومی ۱۴۰۰/۱۱/۶ و بی نظمی در پذیرش آخال توسط واحدها یادآوری میگردد به منظور ایجاد وحدت رویه بین تمامی واحدهای کاغذسازی در تامین آخال رعایت شیوه نامه و دستورالعمل کنترل کیفیت کاغذ باطله در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ تدوین و به تمامی واحدها ابلاغ گردید، در حال حاضر با توجه به بی نظمی در پذیرش آخال در بعضی واحدها لزوم رعایت این دستورالعمل بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
در همین راستا مقرر گردید دوره آموزشی و اجرائی این دستورالعمل مجددا برای تمامی واحدها برگزار گردد. این دوره در روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از ساعت ۹:۳۰ صبح بصورت آنلاین توسط سندیکا و با ارائه جناب آقای دکتر رمضانی از اعضا کمیته تدوین دستورالعمل و استاد دانشگاه برگزار می گردد .مخاطب این دوره مسئولین کنترل کیفیت و تامین آخال شرکت ها هستند .
این دوره با توجه به اهمیت ویژه ایی که دارد و رعایت آن از الزامات صنعت تولید کاغذ بسته بندی است ،از این رو سندیکا تمامی هزینه های دوره را بر عهده گرفته و دوره برای تولید کنندگان رایگان می باشد .
بار دیگر لزوم رعایت این دستورالعمل به تمامی شرکت ها یادآوری می گردد و از مسئولین مربوطه در شرکت ها برای حضور در دوره دعوت بعمل می آید .منتخبین و علاقمندان این دوره آموزشی متعاقبا امکان بازدید عملی از فرآیند کنترل کیفیت آخال یکی از واحدهای تولید کاغذ راخواهند داشت .

لذا جهت ثبت نام در دوره با شماره های سندیکا ۸۸۶۰۷۸۹۹ ،۸۸۰۴۲۵۱۶ و فکس ۸۸۰۳۱۹۱۴ تماس حاصل فرمایید .