برگزاری ضیافت افطار سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران

ضیافت افطاری سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا و با حضور مدیرکل محترم  صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت ، تولیدکنندگان کاغذ کشور ، اعضای محترم سندیکا ، هیئت مدیره و اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ، هیئت مدیره و اعضای انجمن وارد کنندگان کاغذ و مقوا و شرکت های دانش بنیان در هتل اسپیناس پالاس در شامگاه .دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱برگزار گردید

درابتدای مراسم، سرکار خانم دکتر مونا ابروفراخ، مدیرکل محترم دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار در خصوص حمایت های وزارت صمت از صنایع سلولزی مطالبی را عنوان نمودند.سپس جناب آقای مهندس صفرپور، مدیر عامل محترم تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق، در خصوص مشکلات صنایع بسته بندی، راه حل هایی را ارائه نمودند. در پایان، جناب آقای دکتر روغنی، ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا، ضمن ارائه گزارشی در خصوص وضعیت صنعت کاغذ و کارتن در جهان و ایران، به مشکلات و راه حل های آن اشاره نمودند.