برگزاری پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی قزاقستان

برگزاری پاویون جمهوری اسلامی در نمایشگاه چاپ و بسته بندی قزاقستان به عنوان دروازه تجارت با کشورهای حوزه GIS 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه سندیکا تماس حاصل فرمایید.