بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۱ بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲۹ مهر الی ۲ آبان ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته ۱۴۰۱

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲۹ مهر الی ۲ آبان ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در محل سالن ۳۵ میزبان کلیه اعضای محترم ، بازدیدکنندگان و صنعتگران عزیز خواهد بود.