تفاهم نامه همکاری پژوهشی با پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تفاهم نامه همکاری پژوهشی مابین سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران و پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات موجود و دانش روز در جهت رفع نیاز واحدهای تولیدی به رنگ با کیفیت مورد نیاز در صنعت کاغذسازی به امضا رسید.امید است بتوانیم با کمک اعضای محترم سندیکا گام مهمی در راستای این اهداف برداریم. شایان ذکر است این سومین تفاهم نامه سندیکا با معتبرترین دانشگاهها و پژوهشکده های علمی کشور در حوزه تولید کاغذ و مواد افزودنی مربوطه می باشد.