جلسه هیئت مدیره با مدیرکل جدید صنایع سلولزی،چاپ و نوشت افزار وزارت صمت

جلسه هیئت مدیره با سرکارخانم ابروفراخ مدیرکل جدید صنایع سلولزی،چاپ و نوشت افزار وزارت صمت

در این جلسه هیئت مدیره سندیکا ضمن تبریک به ایشان به بیان مشکلات صنعت اعم از تامین مواد اولیه ، تامین قطعات و ملزومات و سایر موارد پرداختند و ایشان در تمامی زمینه ها برای مساعدت و تسهیل سازی لازم جهت ثبات بازار و افزایش تولید در این حوزه اعلام .آمادگی  نمودند