دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی در سال ۱۴۰۰

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاههای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با اشتغال بالای ۱۰۰ نفر از منابع طرح رونق تولید منتشر شده است.جهت مشاهده لطفا بروی لینک زیر کلیک کنید.

دستورالعمل اجرایی تامین مالی