دلایل محسوس نبودن تحقق رشد اقتصادی در نیمه نخست سال

  • ابوالفضل روغنی گلپایگانی در سرمقاله‌ای برای روزنامه تعادل، به تشریح دلایل محسوس نبودن تحقق رشد اقتصادی در نیمه نخست سال پرداخت و این رشد را، رشد بدون رفاه نامید. 
  • براساس برآورد بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به میزان ۶.۲ درصد رشد داشته است.
  • بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، گروه نفت با رشد ۱۶.۴ درصد، بیشترین میزان رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است.
  •  
  • بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌و‌کار، انتشاریافته توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در فصل بهار ۱۴۰۲ میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بیش از ۲۶۰۰ بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، معادل ۴۱.۱۲ درصد برآورد شده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۴۴.۲۲ درصد) کاهش ۳.۱ درصدی داشته است
  •  
  • می‌توان نتیجه گرفت رشد محقق شده در بهار ۱۴۰۲ حاصل ارتقای بنیه تولیدی اقتصاد کشور نبوده و تاثیری بر درآمد و رفاه در جامعه نگذاشت.