دومین فراخوان کمیسیون فنی سندیکا

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

اعضای سندیکا/تولیدکنندگان محترم کاغذومقوا
باسلام؛ پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص شروع فعالیت کمیسیون فنی سندیکا ، این کمیسیون در کنار برگزاری جلسات فنی برای تدوین دستورالعمل های کیفی و تخصصی کاغذ آماده ارائه خدمات در زمینه ارتقای کمی و کیفی تولید، بهبود فرآیندها، کاهش هزینه تمام شده، همکاری در زمینه شناسایی نقاط ضعف و زمینه های قابل بهبود ، اقدامات اصلاحی و…..می باشد.لذا مجددا به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند دبیرخانه سندیکا آماده دریافت کلیه مسائل، مشکلات، دستاوردها و موفقیت های شما در زمینه تولید می باشد تا این موضوعات در جلسات کمیسیون فنی با حضور خودتان طرح مورد بررسی فنی قرار گیرد تا در جهت حل مشکلات تولید و یا کمک در بهبود فرایندهای واحد تولیدی شما در حد توان اقدام نماییم. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل می باشند:
ریاست کمیسیون آقای دکتر برزن
اعضا ؛
۱- اقای دکتر همزه
۲- اقای دکتر اسدپور
۳-اقای دکتر موسوی
۴- خانم دکتر اکبری
۵-آقای مهندس نوری
۶-آقای مهندس هنرمندی
۷- آقای مهندس غلامی
دبیر کمیسیون : مهندس میرعابدین

کمیسیون فنی سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران