دیدار نوروزی اعضای هیئت مدیره سندیکا با هیئت مدیره انجمن ورق و کارتن

دیدار نوروزی اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن ورق و کارتن برگزار شد. در این دیدار که به رسم ادب و سنت سنواتی  به میزبانی انجمن ورق و کارتن برگزار گردید پس از آرزوهای خیر و سلامتی برای همگان ، اعضای هر دو هیئت مدیره به بیان مشکلات و راههای برون رفت از آنها اشاره و مذاکراتی داشتند .همچنین موضوعات مربوط به وضعیت بازار، قیمت ها، عرضه و تقاضا، صادرات و تامین مو‌اد اولیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

امیرسامان اسفندیاری