سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران میزبان کلیه تولیدکنندگان،بازرگانان،فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاه، دانشجویان و صنعتگران صنایع مرتبط در سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته می باشد.

 

ساعت بازدید ۸ صبح لغایت ۱۶

تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲

۴۹سالن ۳۵ – غرفه