فهرست کالایی در چارچوب مذاکرات برای موافقتنامه تجارت با اوراسیا

تولیدکنندگان محترم

به استحضار می رساند پیرو موافقت نامه تجاری ترجیحی مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، نرخ تعرفه ۸۰ درصد کالاها(موسوم به فهرست مثبت) به تدریج به صفر خواهد رسید.۲۰ درصد کالاهای باقیمانده تحت عنوان لیست منفی جهت استحضار تقدیم حضور می گردد. برای مشاهده این لیست بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فهرست کالایی اوراسی