لزوم ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۳ توسط واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

پیرو نامه شماره ۲۰۴۳۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت در خصوص ضرورت برنامه ریزی و برای تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور ، مقتضی است  .

نسبت به ثبت برنامه ماهیانه آمار ماهیانه خود به صورت خوداظهاری برای سال  ۱۴۰۳در چارچوب سامانه جامع تجارت بر طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایند.جهت مشاهده راهنما لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید : 

 

دانلود راهنمای اظهار برنامه تولید