مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

اعضای محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران با سلام و احترام ، به استحضار میرساند  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در روز دوشنبه تاریخ  ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ از ساعت ۱۰ صبح در  تالار سبز – ساختمان رفاهی واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  برگزار می گردد.  از شما دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانید. 

.

.

🔻در پایان جلسه مجمع ، هم اندیشی اعضاء کاغذ ساز سندیکا در رابطه با مسائل مربوط به بازار و چالش های پیش روی تولید کنندگان کاغذ برگزار می گردد . بنابراین حضور حداکثری و مشارکت هرچه بیشتر اعضاء تولیدکننده کاغذ موجب هم افزایی و اخذ تصمیمات بهتر و موثرتری خواهد گردید. از تک تک شما اعضا فهیم سندیکا تقاضای حضور موثر و مشارکت در مجمع سالیانه و جلسه هم اندیشی اعضا کاغذ ساز را  داریم . امید است نتیجه این مشارکت هم افزایی وکسب هرچه بیشتر منافع جمعی اعضا باشد.