معافیت خمیر کاغذ بصورت عام از مالیات بر ارزش افزوده

معافیت خمیر کاغذ بصورت عام از مالیات بر ارزش افزوده

 جهت مشاهده بخشنامه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.: ⇓⇓⇓

 

بخشنامه مربوط به معافیت خمیر کاغذ از مالیات ارزش افزوده