منشور اخلاقی سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

ما اعضای سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در راستای رعایت اصول اخلاق حرفه ای و استمرار و ارتقاء فعالیتهای صنفی در جهت تحقق و حفظ منافع جمعی، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اجرای مصوبات و موثر واقع شدن تصمیمات صنفی، این منشور اخلاقی را سرلوحه فعالیت های اقتصادی خود قرار می دهیم :

 • عضویت سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به معنای پذیرش مفاد اساسنامه سندیکا تلقی شده و به رعایت آن پایبندیم.
 • مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره سندیکا، که نمایندگان قانونی کل اعضاء سندیکا اتخاذ نموده اندرا لازم الاجرا می دانیم
 • به منظور پیشبرد اهداف صنفی و نیل به تعالی صنعت تولید کاغذ و مقوا و صنایع جانبی در سطح داخلی و بین المللی، از تکروی پرهیز و در راستای همنوایی و همگرائی صنفی تلاش نموده و در امانت داری، صداقت، انصاف و پرهیز از ایجاد هر گونه تضاد در منافع گروهی همت می گماریم .
 • در مقابل مشکلات اعضاء سندیکا مسئولیت داشته و با روحیه جمعگرایی در حل آنها مساعدت و همفکری می نماییم .
 • در جهت پیشبرد اهداف صنفی و رعایت منافع گروهی به رعایت اصول تجارت سالم پایبند بوده و از ارائه قیمت های خارج از عرف پرهیز می نماییم تا ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم، از قیمت شکنی در بازار خودداری نموده و امکان ارتقاء کیفیت در بازار را فراهم می نماییم .
 • در راستای جلوگیری از آسیب های نیروی انسانی و رعایت حقوق سرمایه گذاری در تربیت نیروی متخصص در شرکت ها، حتی الامکان نسبت به تحریک مالی پرسنل کلیدی شرکت های عضو از طریق پیشنهادات خاص نسبت به استخدام و جابجایی غیر حرفه ای و یا استفاده از پرسنل در ایام آزاد آنها، اقدام ننماییم .
 • به اصل عدم سوء استفاده از نامها و برندهای تجاری اعضاء که طی سالها فعالیت در بازار بوجود آمده است، پایبندیم .
 • به ارائه محصولات با کیفیت به مشتریان و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر فرآیند ها و حفظ منافع جامعه متعهدیم.
 • به حمایت مالی از سندیکا در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی در قالب پرداخت حق عضویت و جبران کسری مالی به منظور امکان تحقق اهداف پایبندیم .
 • به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه و ذینفعان آگاه و پایبندیم .
 • ما اعضای سندیکا برای توسعه و تقویت فرهنگ کار و حس وفاداری و تعلق سازمانی تحت مدیریت، خود را متعهد میدانیم.
 • در زمان تعامل با مشتریان از تبلیغ منفی نسبت به کیفیت محصولات و یا شرایط سازمانی سایر شرکتهای عضو اجتناب نموده و صرفأ در مورد توانایی و کیفیت محصول خود تبلیغ می نماییم.
 • برای توسعه شفافیت و اخلاق حرفه ای، از طریق رعایت قوانین کشور و مندرجات اساسنامه سندیکا کوشش می نماییم.
 • در صورت بروز اختلاف بین اعضاء حتی الامکان از طریق داوری ومصالحه در سندیکا نسبت به رفع اختلاف اقدام می نماییم.
 • اطلاعات پایه مورد نیاز برای ایجاد بانک اطلاعات صنعت را در اختیار سندیکا قرار داده و توانمندی های خود را برای ارتقاء کیفیت فعالیت سندیکا برای ارتقاء صنعت اعلام و پیشنهاد می نماییم .