نرخ نامه مصوب حداقل کارمزد تشریفات ترخیص

اتحادیه ملی کارگزاران گمرک ایران در راستای شفاف سازی و رعایت حقوق مشتریان و همراهی با تولیدکنندگان و بازرگانان

کشور نرخ حداقل کارمزد تشریفات ترخیص در سال ۱۴۰۳ را به شرح ذیل اعلام کرد :