هم اندیشی کاغذسازان عضو سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در آذر ماه ۹۹

باتوجه به مشکلات اخیر در بازار آخال و افزایش بی رویه قیمت و کاهش کیفیت آخال داخلی، سندیکا جلسه ایی باحضور تولیدکنندگان کاغذ بسته بندی اعم از واحدهای بزرگ و متوسط و کوچک در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ در محل هتل اسپیناس ترتیب داد. اعضا حاضر که از تمامی مناطق کشور در جلسه حضور یافته بودند، همگی از افزایش قیمت آخال ابراز نگرانی نموده و همسو با یکدیگر عزم جدی برکنترل قیمت و ساماندهی کیفیت داشته و از این رو با توجه به نظرات تمامی همکاران و جمع بندی پیشنهادات مطرح شده مقرر گردید :

  1. با توجه به لزوم ضرورت تداوم واردات آخال توسط واحدهای تولیدی ، سندیکا برنامه ریزی لازم جهت واردات ۵۰ هزار تن آخال از کشور های همسایه را فراهم و در اختیار همکاران و اعضا سندیکا قرار دهد‌ .
  2. شرکت کنندگان در جلسه با اکثریت قاطع بر روی قیمت حداکثر ۴۴۰۰۰ ریال به عنوان سقف قیمت آخال بصورت تحویل درب کارخانه بدون بخشودگی ضایعات و رطوبت توافق نمودند.

براساس توافق صورت گرفته مبنای تعیین کیفیت آخال شیوه نامه کنترل کیفی آخال مصوب و ابلاغ شده سندیکا در سال ۱۳۹۸ می باشد.

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران تاکید می نماید در صورت ایجاد اتحاد و وحدت رویه قیمت ها در بازار قابل کنترل بوده و در دراز مدت منافع تمامی همکاران را تامین خواهد نمود. بنابراین تمامی همکاران و تولیدکنندگان عزیز را به تبعیت از مصوبات جلسه دعوت می نماید.

بدیهی است با رعایت مصوبات این جلسه، همچون تجربه سنوات گذشته شاهد ایجاد ثبات قیمت نسبی در بازار بوده و منافع جمعی صنعت را تامین خواهیم نمود.