آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده

اطلاعیه

اعضای محترم سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران

به اطلاع میرساند ، مجمع عمومی بطور فوق العاده سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ساعت ۱۰ صبح با دستور جلسه زیر برگزار میگردد :
۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
۲- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۴- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه
۵- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

با توجه به شرایط و وضعیت موجود و لزوم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت آن در برگزاری مجامع و گردهمایی ها ، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تمهیداتی فراهم نموده تا مجامع عمومی تشکل ها طبق روال قانونی برگزار و علاوه بر آن امکان حضور حداکثری اعضا بصورت آنلاین میسر باشد. بنابراین مجمع و انتخابات امسال در قالب اپلیکیشن مورد تایید اتاق در امنیت کامل قابل انجام است و این امکان وجود دارد تا جهت آرامش همکاران و پرهیز از رفت و آمد های بین شهری و حضور حداکثری اعضا ، شرکت کنندگان بصورت آنلاین در جلسه حضور بهم رسانند.
اعضا هیئت مدیره فعلی ، نمایندگان اتاق و کاندیداهای احتمالی (به تعداد محدود و با هماهنگی)و تعداد محدودی از اعضا که امکان حضور فیزیکی در جلسه را دارند، میتوانند در سالن جلسات اتاق بازرگانی حضور داشته باشند.
لذا با توجه به اهمیت ویژه مجمع سالیانه و لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات هیئت مدیره و بازرس ، ازاعضا ارجمند سندیکا دعوت تقاضا می گردد ، در روز و ساعت مقرر بصورت آنلاین در جلسه حضور داشته باشند. بدیهی است ID اختصاصی مربوط به هر شرکت برای شخص مدیر عامل یا نماینده قانونی وی که قبلا طی نامه رسمی به سندیکا معرفی گردیده ارسال میگردد. خواهشمند است شخصا تا پایان جلسه حضور موثر خود را حفظ فرمایید.

هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران