تماس با سندیکا

شما عزیزان می توانید جهت تماس با سندیکا از راه های ارتباطی زیر اقدام فرمایید.

  • تماس مستقیم با مدیریت : ارسال پیام
  • نظرات، پیشنهادات و انتقادات : ارسال ایمیل
  • تماس با دفتر سندیکا : ارتباط تلفنی
  • ارسال نامه : فکس و ایمیل

تلفن: ۸۸۶۰۷۸۹۹۸۸۰۴۲۵۱۶
فکس: ۸۸۰۳۱۹۱۴
ایمیل: info@skmiran.ir