خدمات ما

شرح خدمات سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

در سال های گذشته سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران همواره در جهت بهبود وضعیت و شرایط تامین کنندگان و تولید کنندگان تلاش چشمگیری نموده و خدمات گوناگونی را در جهت پیشبرد اهداف خود در صنعت سلولزی اعم ازکاغذ و مقوا و تیشو و دستمال کاغذی و دیگر تولیدات وابسته به این صنعت انجام داده است که به طور کلی این خدمات به شرح ذیل قابل ارائه می باشند: